Privacyverklaring

Chloë Linssen van Iliasofia is verantwoordelijk voor het beheren van klantgegevens.

Contactgegevens
Iliasofia
info@iliasofia.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt.
Iliasofia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling/sturen van de factuur.
  • Je te kunnen bereiken via mail of telefoon als er bijzonderheden zijn met betrekking tot de dienst of het product wat is afgenomen.
  • Iliasofia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
  • Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om deelname aan cursus te bevestigen.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard voor administratie.
Delen van de persoonsgegevens met derden.
Iliasofia deelt enkel gegevens als het nodig is voor een cursus of workshop.
Het kan zijn dat je een korting via een school of andere instantie ontvangt. Door middel van het delen van de voor en achternaam kan er nagekeken worden of deze korting past bij de persoon die de korting gebruikt. (als het bijvoorbeeld enkel gebruikt mag worden van ouders van een bepaalde school).
Iliasofia deelt alleen persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt voor commerciële doeleinden of goede doelen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door Iliasofia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@iliasofiashop.nl
Binnen maximaal 4 weken krijg je een bericht met bevestiging.